Home

Wie zijn wij?
Een politieke partij die het belang van onze gemeente en de inwoners hiervan voorop stelt. Dat wil zeggen, niet ‘links-georienteerd’ of ‘rechts-denkend’. Niet afhankelijk van landelijke partijenpolitiek. Maatwerk per kern staat voor ons centraal.

Bij de verkiezingen in maart 2018 hebben wij een geweldig resultaat neergezet. We zijn van 4 naar 8 raadszetels gegaan. Het aantal inwoners dat op ons heeft gestemd is ruim verdubbeld. 

 


Onze filosofie en houding
Gemeentebelangen wil praktische politiek bedrijven. Wij willen in debatten duidelijke standpunten innemen en durven deze ook te verantwoorden aan onze inwoners. Wij willen onze besluiten nemen met als uitgangspunt een visie, wij vinden dat een gemeente ergens naar toe moet werken. Wij willen discussies voeren op basis van inhoud en niet met geld als belangrijkste argument. Wij vinden het wel belangrijk dat de gemeente financieel gezond is en blijft. 

Wij zijn Gemeentebelangen, lokaal en onafhankelijk!

 

Volg ons op twitter:     Wordt vrienden en volg ons op facebook: