Nieuws

23 december 2017

Wij wensen

u

hele prettige

feestdagen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 november 2017

Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Buren

Vaak horen we dat politiek een ver van mijn bed show is. Niets is minder waar.

De komende weken schrijft Gemeentebelangen Buren zijn nieuwe verkiezingsprogramma. En dat doen we niet alleen met onze leden. Iedereen is welkom mee te denken en mee te praten. Om mee te beslissen waar wij de komende 4 jaar voor gaan. Zowel algemeen als per kern.

Donderdag 23 november 2017 is de eerste bijeenkomst. Om 19:30 uur in het gemeentehuis te Maurik. Kom vooral langs en praat mee. Deze week met name over zorg, leefbaarheid, sport en welzijn. Maar natuurlijk ook over alle andere onderwerpen.

Kun je morgen niet? Niet getreurd, er volgen nog meer avonden. En je kunt ons alle ideeen mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 november 2017

Algemene beschouwingen begroting 2018-2021

Tijdens de raadsvergadering van 7 november stond de begroting 2018 - 2021 op de agenda. Tijdens de begrotingsbehandeling geven partijen aan welke keuzes ze voor de komende jaren maken en geven ze algemene beschouwingen. Hieronder volgen onze beschouwing. Een verslag van de vergadering volgt.

Voorzitter,

Dank aan het college en de ambtelijke organisatie voor deze sluitende begroting. Een begroting met wat tegenvallers, vooral als je kijkt naar de kadernota waar we onlangs over gesproken hebben. Dank ook voor de antwoorden op de gestelde vragen. De beantwoordingstermijn was kort maar de vragen zijn, voor wat betreft onze fractie, beantwoord.

Bij de laatste begrotingsbehandeling en de laatste algemene beschouwingen van deze bestuursperiode kijken we graag wat terug op de afgelopen 4 jaar en kijken we vooruit naar de nieuwe raadsperiode. Maar eerst staan we stil bij de begroting die vandaag voorligt.

Lees verder

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 november 2016

Fractievergadering Gemeentebelangen Buren

Op donderdag 9 november vergaderen we vanaf 19:30 uur in het gemeentehuis te Maurik.

Onze fractievergaderingen zijn altijd openbaar en u bent dan ook van harte welkom onze vergadering bij te wonen. Op de agenda staan onder andere de procedure om te komen tot ons nieuwe verkiezingsprogramma en de voorbereiding op aankomende raadsvergaderingen. Naast de reguliere agenda is er voldoende tijd voor al uw vragen, opmerkingen etc.

U kunt u aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met onze fractievoorzitter Jerri van Zetten, 06-12854660. U kunt natuurlijk ook gewoon langskomen.

We hopen u te mogen begroeten!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 oktober 2017

Kunnen we het omgekeerd inzamelen door de Avri nog tegengaan?

In de raadsvergadering van 23 oktober heeft Gemeentebelangen een motie ingediend. In deze motie roepen wij het college op om nog geen onomkeerbare besluiten te nemen voor wat betreft het omgekeerd inzamelen van afval door de Avri. Dit omdat er volgens ons nieuwe manier van afvalinzameling onderzocht zouden moeten worden die beter zijn dan het zogenaamde omgekeerde inzamelen.

De motie was eerder ingediend en raadsbreed aangenomen in de gemeente Tiel en de gemeente West Maas en Waal. In andere gemeentes wordt dezelfde motie ook nog ingediend.

Nog even terug in de tijd:

De meerderheid van het Algemeen Bestuur van Avri heeft donderdag 9 maart 2017 gekozen voor nieuw afvalbeleid. Hierbij brengen de inwoners zelf restafval naar een ondergrondse container in de buurt. De zak voor plastic verpakkingen en drankkartons bij laagbouw verdwijnt en de restafvalcontainer wordt vervangen door een 240 liter container voor deze verpakkingen. Avri zal bij de uitvoering van het nieuwe beleid rekening houden met ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Ook is er aandacht voor het voorkomen van zwerfafval en voor goede communicatie.

Het nieuwe beleid wordt in 2019 ingevoerd en moet zorgen voor een stuk minder restafval. Dit is nodig om de doelstelling van de 10 Avri-gemeenten te halen. De doelstelling is de hoeveelheid restafval in 2020 te laten dalen naar maximaal 75 kilo per persoon per jaar.

Wat vindt Buren daarvan?

In de gemeenteraadsvergadering van 7 maart 2017 is het onderwerp ter sprake geweest. De meeste fracties gaven toen aan, zich zorgen te maken hoe het nieuwe beleid zou uitpakken voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Dat standpunt heeft wethouder De Ronde in de bestuursvergadering van Avri ingebracht. Toch koos het bestuur voor het nieuwe inzamelbeleid.

Standpunt Gemeentebelangen Buren

Gemeentebelangen is helemaal niet blij met dit besluit. Wij maken ons zorgen over de uitvoering. Daarom stellen we hierover ook vragen aan het college en zullen we nagaan welke stappen tegen dit besluit te nemen zijn. Hieronder onze bijdrage, bij monde van Arend Arends, in de raadsvergadering van 7 maart:

Gemeentebelangen denkt dat het goed is dat dit onderwerp geagendeerd is voor de raadsvergadering van vanavond. Wij hebben een aantal vragen en willen daarna graag onze mening geven over wat wij denken dat de beste inzamelvariant van restafval is.

U geeft in uw raadsinformatiebrief van 26 januari aan dat u gekozen heeft voor de variant van het omgekeerd inzamelen, wat betekent dat veel inwoners in het vervolg hun restafval zelf naar ondergrondse containers moet gaan brengen. Daarvoor heeft de gemeenteraad, tijdens de informatiebijeenkomst over dit onderwerp, hierover al aangegeven graag met het college hierover te spreken. Toch lijkt u uw keuze al te hebben gemaakt. Waarom?

In de brief geeft u aan dat deze keuze inwoners de mogelijkheid biedt om hun restafval naar deze ondergrondse containers te brengen. Maar is dit wel een mogelijkheid, is dit wel een keuze? Zijn inwoners niet verplicht om dit te doen als definitief voor deze variant wordt gekozen? Natuurlijk wordt er rekening gehouden met inwoners die dit zelf niet kunnen, maar zijn de overige inwoners niet verplicht om dit te doen?

Voorzitter,

Gemeentebelangen is veel meer een voorstander van variant 2. De andere variant dus. Daarmee houden inwoners hun eigen restafval container en hoeft er in onze gemeente geen restafval naar de ondergrondse containers te worden gebracht. De inwoners die wij spreken zijn ook een voorstander van deze variant.

Bij variant 1 maken wij ons de nodige zorgen over het dumpen van afval. Hoewel de avri aangeeft dat dit niet perse het geval hoeft te zijn als er duidelijke afspraken worden gemaakt met de gemeentelijke handhavers. Maar voorzitter, hebben wij deze wel hiervoor?

Wij stellen voor om toch te kiezen voor variant 2. Daarbij vinden wij dat inwoners zelf de keuze moeten hebben of ze een afvalbak van 140 liter of van 240 liter hebben. Dit moet niet 1 op 1 afhankelijk zijn van gezinsgrootte. Er zijn grote gezinnen met nauwelijks restafval, waarom zouden ze dan perse een grotere kliko moeten hebben? En bij kleine gezinnen andersom precies hetzelfde.

Daarnaast stellen wij voor om, door het meten van de volheid van de afvalbakken, te beoordelen of inzameling eens per 4 weken voldoende is of dat eerst moet worden gekozen voor een variant waarbij de restcontainer eens per 3 weken wordt geleegd.

De motie

Teleurstellend genoeg werd de motie van vorige week niet gesteund door een meerderheid van de raad. Een gemiste kans denken wij. Juist omdat dit een van de laatste kansen was om het omgekeerd inzamelen nog tegen te gaan. Wij voorzien, als deze inzamelingsmethode defintief doorgaat, hoge kosten en veel zwerfafval.

Wij vinden het vooral jammer dat partijen die eerder net als ons tegen omgekeerd inzamelen waren, zoals de VVD en de PCG, de motie niet steunden. Absoluut een gemiste kans....

Bent u benieuwd naar de motie of wilt u met ons verder over dit onderwerp van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13 maart 2017

Bestuur Avri kiest voor 'omgekeerd inzamelen'

De meerderheid van het Algemeen Bestuur van Avri heeft donderdag 9 maart 2017 gekozen voor nieuw afvalbeleid. Hierbij brengen de inwoners zelf restafval naar een ondergrondse container in de buurt. De zak voor plastic verpakkingen en drankkartons bij laagbouw verdwijnt en de restafvalcontainer wordt vervangen door een 240 liter container voor deze verpakkingen. Avri zal bij de uitvoering van het nieuwe beleid rekening houden met ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Ook is er aandacht voor het voorkomen van zwerfafval en voor goede communicatie.

Het nieuwe beleid wordt in 2019 ingevoerd en moet zorgen voor een stuk minder restafval. Dit is nodig om de doelstelling van de 10 Avri-gemeenten te halen. De doelstelling is de hoeveelheid restafval in 2020 te laten dalen naar maximaal 75 kilo per persoon per jaar.

 

Wat vindt Buren daarvan?

In de gemeenteraadsvergadering van 7 maart 2017 is het onderwerp ter sprake geweest. De meeste fracties gaven toen aan, zich zorgen te maken hoe het nieuwe beleid zou uitpakken voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Dat standpunt heeft wethouder De Ronde in de bestuursvergadering van Avri ingebracht. Toch koos het bestuur voor het nieuwe inzamelbeleid.

Standpunt Gemeentebelangen Buren

Gemeentebelangen is helemaal niet blij met dit besluit. Wij maken ons zorgen over de uitvoering. Daarom stellen we hierover ook vragen aan het college en zullen we nagaan welke stappen tegen dit besluit te nemen zijn. Hieronder onze bijdrage, bij monde van Arend Arends, in de raadsvergadering van 7 maart:

Gemeentebelangen denkt dat het goed is dat dit onderwerp geagendeerd is voor de raadsvergadering van vanavond. Wij hebben een aantal vragen en willen daarna graag onze mening geven over wat wij denken dat de beste inzamelvariant van restafval is.

U geeft in uw raadsinformatiebrief van 26 januari aan dat u gekozen heeft voor de variant van het omgekeerd inzamelen, wat betekent dat veel inwoners in het vervolg hun restafval zelf naar ondergrondse containers moet gaan brengen. Daarvoor heeft de gemeenteraad, tijdens de informatiebijeenkomst over dit onderwerp, hierover al aangegeven graag met het college hierover te spreken. Toch lijkt u uw keuze al te hebben gemaakt. Waarom?

In de brief geeft u aan dat deze keuze inwoners de mogelijkheid biedt om hun restafval naar deze ondergrondse containers te brengen. Maar is dit wel een mogelijkheid, is dit wel een keuze? Zijn inwoners niet verplicht om dit te doen als definitief voor deze variant wordt gekozen? Natuurlijk wordt er rekening gehouden met inwoners die dit zelf niet kunnen, maar zijn de overige inwoners niet verplicht om dit te doen?

Voorzitter,

Gemeentebelangen is veel meer een voorstander van variant 2. De andere variant dus. Daarmee houden inwoners hun eigen restafval container en hoeft er in onze gemeente geen restafval naar de ondergrondse containers te worden gebracht. De inwoners die wij spreken zijn ook een voorstander van deze variant.

Bij variant 1 maken wij ons de nodige zorgen over het dumpen van afval. Hoewel de avri aangeeft dat dit niet perse het geval hoeft te zijn als er duidelijke afspraken worden gemaakt met de gemeentelijke handhavers. Maar voorzitter, hebben wij deze wel hiervoor?

Wij stellen voor om toch te kiezen voor variant 2. Daarbij vinden wij dat inwoners zelf de keuze moeten hebben of ze een afvalbak van 140 liter of van 240 liter hebben. Dit moet niet 1 op 1 afhankelijk zijn van gezinsgrootte. Er zijn grote gezinnen met nauwelijks restafval, waarom zouden ze dan perse een grotere kliko moeten hebben? En bij kleine gezinnen andersom precies hetzelfde.

Daarnaast stellen wij voor om, door het meten van de volheid van de afvalbakken, te beoordelen of inzameling eens per 4 weken voldoende is of dat eerst moet worden gekozen voor een variant waarbij de restcontainer eens per 3 weken wordt geleegd.

Wij zijn heel benieuwd naar uw mening hierover. Laat hem ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 januari 2017

Persbericht Gemeentebelangen Buren

Kernbijeenkomst in Lienden

Op donderdag 31 januari organiseert Gemeentebelangen Buren een kernbijeenkomst. Bij zo’n over het algemeen goed bezochte bijeenkomst praten leden van onze fractie, partijleden en inwoners met elkaar over alles wat er speelt in de betreffende kern. De inhoud van zo'n kernbezoek is telkens anders. De ene keer gaan we op bezoek bij een bedrijf of vereniging, de andere keer praten we met elkaar over een actueel politiek thema of iets dat speelt binnen dorp of stad.

De kernbijeenkomsten staan onder leiding van een van onze raadsleden. Het is voor u een ideale kans om eens kennis met ons te maken, iets wat u belangrijk vindt aan ons mee te geven of met dorpsgenoten in gesprek te gaan. Het mooie is dat u zelf mee de agenda van de avond bepaalt.

Donderdagavond is de locatie:

- Het Huis van Lienden, Blommeland 14 te Lienden

Thema’s die onder meer aan de orde zullen komen zijn de veiligheid in de buurt en parkeerproblematieken.

De bijeenkomst begint om 19:30 uur. U bent van harte welkom en we hopen dat u komt! U kunt gewoon langskomen of even een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Via onze nieuwsbrief en social media houden we u op de hoogte van nieuwe aankomende kernbijeenkomsten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 januari 2017

Persbericht Gemeentebelangen Buren

Jan van Rijswijk neemt afscheid van de gemeenteraad van Buren

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 31 januari 2017 zal Jan van Rijswijk afscheid nemen als gemeenteraadslid van de gemeente Buren.

Sinds mei 2016 heeft Jan een aantal zware operaties ondergaan. Het herstel daarvan duurt lang en is zwaar. In de periode mei 2016 tot en met heden heeft Jan zich tijdelijk laten vervangen in de gemeenteraad.

Jan van Rijswijk: “Hoe jammer ik het ook vind, het is voor mij niet meer mogelijk, gezien de vele energie die mijn herstel kost, mijn raadswerk naar behoren uit te oefenen. Daarom is voor mij het moment van afscheid gekomen. Ik ben dankbaar voor al het vertrouwen dat inwoners jarenlang in mij gesteld hebben.”

Jan is sinds 2012 zo’n 12 jaar gemeenteraadslid geweest namens Gemeentebelangen Maurik en Gemeentebelangen Buren. In die periode is hij ruim 6 jaar fractievoorzitter geweest.

De opengevallen zetel in de gemeenteraad zal worden ingenomen door Sander van Alfen, die Jan ook al tijdelijk vervangen heeft.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 oktober 2016

Nieuwsbrief Gemeentebelangen Buren

Gemiddeld 2 keer per maand brengt Gemeentebelangen Buren een digitale nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief vertellen we over ons werk en onze standpunten in de gemeenteraad, leest u het laatste nieuws uit onze fractie en de gemeente Buren en kondigen we aankomende evenementen en bijeenkomsten aan.

Vandaag is er weer een nieuwe nieuwsbrief uitgekomen. U vindt deze hier

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Of heeft u ideeen voor een volgende nieuwsbrief. Laat het ons dan vooral weten. Als u een email stuurt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zorgen wij er voor dat u de volgende nieuwsbrieven automatisch per email ontvangt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 oktober 2016

Persbericht Gemeentebelangen Buren

Gemeentebelangen organiseert verdiepingsavond over radioactieve straling

Draagvlak en begrip creëren voor het fenomeen Radioactieve Straling; wat betekent dat nou eigenlijk voor mens en dier en hoe ga je ermee om? In paniek raken is gevaarlijker....

Met dit onderwerp nodigt Gemeentebelangen Buren u uit om op donderdag 13 oktober 2016 een bijeenkomst bij te wonen waar dit fenomeen door Evert van Amerongen toegelicht en besproken gaat worden.

De nationale ombudsman is doende met een onderzoek naar het verzwijgen van de levensgevaarlijke aspecten hiervan door de overheid, aldus Van Amerongen. Van Amerongen is al meer dan 35 jaar doende voor onder meer aandacht voor radioactieve stralingen met het significante gevaar van kinderleukemie rond een kerncentrale en longkanker met de dood penalty als gevolg van radioactieve consumentenartikelen. En hoe je als politiek kunt proberen het tij te keren.

De bijeenkomst begint om 19:30 uur in het gemeentehuis te Maurik. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt u aanmelden voor deze avond via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door even te bellen naar 0344-601315.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 september 2016

Kernbijeenkomsten op 29 september en 4 oktober

Op donderdag 29 september organiseert Gemeentebelangen Buren 2 kernbijeenkomsten. Op 4 oktober organiseren we nog een bijeenkomst. Bij deze bijeenkomsten praten leden van onze fractie, partijleden en inwoners met elkaar over alles wat er speelt in de betreffende kern. De inhoud van zo'n kernbezoek is telkens anders. De ene keer gaan we op bezoek bij een bedrijf of vereniging, de andere keer praten we met elkaar over een actueel politiek thema of iets dat speelt binnen dorp of stad.

De kernbijeenkomsten staan onder leiding van een van onze raadsleden. Het is voor u een ideale kans om eens kennis met ons te maken, iets wat u belangrijk vindt aan ons mee te geven of met dorpsgenoten in gesprek te gaan. Het mooie is dat u zelf mee de agenda van de avond bepaalt.

De locaties en tijden zijn als volgt:

- Donderdag 29 september om 19:30 uur in Cafetaria Calimero, Ommerenveldseweg 9 te Ommeren (speciaal voor inwoners van Ommeren, Lienden, Ingen en Lingemeer). Op de agenda onder andere het maaien van de watergangen op het Lingemeer, voorzieningen in de verschillende kernen, voortgang van de Drieslag in Lienden en diverse door Gemeentebelangen gestelde vragen.

- Donderdag 29 september om 20:00 uur in Huis van Buren, Kasteellaan 1 te Buren (speciaal voor inwoners van Buren, Erichem, Asch, Beusichem, Zoelmond, Zoelen en Kerk-Avezaath). Op de agenda onder andere het parkeren in Buren, voorzieningen in de kernen en diverse door Gemeentebelangen gestelde vragen.

- Dinsdag 4 oktober om 19:30 uur in het Gemeentehuis te Maurik, de Wetering 1 (speciaal voor inwoners van Maurik, Eck en Wiel, Rijswijk en Ravenswaaij). Op de agenda onder andere lopende zaken in Eck en Wiel, ontwikkelingen Doejenburg, verkeer in Maurik en diverse door Gemeentebelangen gestelde vragen.

U bent van harte welkom en we hopen dat u komt! U kunt gewoon langskomen of even een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Via onze nieuwsbrief en social media houden we u op de hoogte van nieuwe aankomende kernbijeenkomsten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 augustus 2016

Bericht op www.buren,nl

Kroonringen voor plastic afval verkrijgbaar

De gemeente heeft kroonringen beschikbaar. De kroonring heeft 6 knoppen waar in totaal ca. 12 zakken met plastic afval aan kunnen worden opgehangen. De kroonring kan aan elke lantaarnpaal worden vastgemaakt.

Ophalen

U kunt de gratis kroonring ophalen bij het gemeentehuis bij de receptie.

Bij de kroonring krijgt u een handleiding en een sticker. In de handleiding staat hoe u de kroonring moet monteren. De kroonring alleen aan een lantaarnpaal vastmaken op 1,30 meter hoogte. Op de sticker staat hoe en wanneer de zakken moeten worden opgehangen. Deze sticker moet op de lantaarnpaal boven de ring worden geplakt. Let erop dat de sticker met het nummer van de lantaarnpaal goed te lezen is. Dit nummer hebben wij nodig bij een storing.

Wat moet u nog doen?

Geeft u aan ons het nummer door van de lantaarnpaal waar u de ring aan monteert. Zo kunnen wij zien of er genoeg kroonringen zijn in uw buurt. Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel ons: 14 0344.

Woont u in Kerk-Avezaath?

Als u in Kerk-Avezaath woont, kunt u de kroonring aanvragen bij de bewonersvereniging. Zij hebben kroonringen voor het hele dorp aangevraagd. Kijk voor meer informatie op www.bewonersverenigingkerkavezaath.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 juni 2016

Persbericht Gemeentebelangen Buren

Kernbijeenkomsten in Ingen, Beusichem en Maurik

Op donderdag 30 juni organiseert Gemeentebelangen Buren 3 kernbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten praten leden van onze fractie, partijleden en inwoners met elkaar over alles wat er speelt in de betreffende kern. De inhoud van zo'n kernbezoek is telkens anders. De ene keer gaan we op bezoek bij een bedrijf of vereniging, de andere keer praten we met elkaar over een actueel politiek thema of iets dat speelt binnen dorp of stad.

De kernbijeenkomsten staan onder leiding van een van onze raadsleden. Het is voor u een ideale kans om eens kennis met ons te maken, iets wat u belangrijk vindt aan ons mee te geven of met dorpsgenoten in gesprek te gaan. Het mooie is dat u zelf mee de agenda van de avond bepaalt. Naast de genoemde onderwerpen is dus vooral uw inbreng aan de orde.

Donderdagavond dus op drie verschillende locaties:

- Voetbalkantine ISC, Verhuizensestraat 8 te Ingen (speciaal voor inwoners van Ommeren, Lienden, Ingen en Lingemeer). Op de agenda onder andere de accommodaties in Ingen, het contact tussen gemeente en inwoners en ontwikkelingen entreegebied Lingemeer.

- Gemeentehuis te Maurik, de Wetering 1 (speciaal voor inwoners van Maurik, Eck en Wiel, Rijswijk en Ravenswaaij). Op de agenda onder andere lopende zaken in Rijswijk en Ravenswaaij en een bezoek aan corsovereniging Maurik

- Dorpshuis het Zoetzand, Zoetzandselaan 1 te Beusichem (speciaal voor inwoners van Buren, Erichem, Asch, Beusichem, Zoelmond, Zoelen en Kerk-Avezaath). Op de agenda onder andere de verschillende verkeerssituaties in Beusichem, het accommodatiebeleid en woningbouw Hooghendijck.

De bijeenkomsten beginnen om 20:00 uur

U bent van harte welkom en we hopen dat u komt! U kunt gewoon langskomen of even een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Via onze nieuwsbrief en social media houden we u op de hoogte van nieuwe aankomende kernbijeenkomsten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 mei 2016

Jan van Rijswijk tijdelijk uit de gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering van 24 mei is Sander van Alfen benoemd tot tijdelijk lid van de gemeenteraad. Hij vervangt voor een (wettelijk) periode van 4 maanden Jan van Rijswijk die vanwege een ernstige ziekte zijn werk als raadslid voorlopig niet uit kan oefenen.

Wij wensen Jan heel veel beterschap en hopen dat hij zich snel wat beter voelt. In de tussentijd wensen we Sander veel succes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 mei 2016

Inbreng Gemeentebelangen over de jaarrekening 2015

In de raadsvergadering van 24 mei werd de jaarrekening 2015 besproken. Hieronder leest u de inbreng van onze fractie bij monde van fractievoorzitter Jerri van Zetten.

De jaarrekening 2015 geeft een behoorlijk hoog incidenteel positief saldo. En dat is natuurlijk mooi. Natuurlijk liggen er nog veel reserveringen achter maar toch, er is in 2015 in ieder geval goed op de centjes gepast. De complimenten van Gemeentebelangen Buren hiervoor.


Wij maken ons wel zorgen over de structurele negatieve gevolgen van zo’n € 100.000,- Dit is een behoorlijk bedrag. Opgeteld bij andere posten waarvan we weten dat ze al komen (denk aan gemeenschappelijke regelingen later deze vergadering en bijvoorbeeld het niet meer handhaven op permanente bewoning van vakantiewoningen) maakt dat we bij de kadernota voor een behoorlijke uitdaging staan. Er zal structureel behoorlijk wat geld gevonden moeten worden.
Wij horen graag van de wethouder over hoeveel geld dit in totaal zo ongeveer gaat. Kan hij daar al wat over zeggen of moeten we wachten tot de kadernota komt?

Wij meenden ons ook te herinneren dat er een toezegging ligt van de wethouder dat we dit jaar al eerder zouden gaan praten over structurele financiële effecten en welke maatregelen genomen zouden kunnen worden. Gaat dit nog gebeuren of komt dit ook bij de kadernota?

Voorzitter, Gemeentebelangen wil op een aantal thema’s binnen deze jaarrekening wat verder ingaan.

Allereerst de vaststelling van de stukken Gaan we vanavond al dingen vaststellen en zo ja welke? Of wachten we op een accountantsverklaring

Het belangrijkste thema is natuurlijk de zorg. Er lijkt behoorlijk wat geld over te zijn. Dit kwam voor ons toch wel als een verrassing. De afgelopen jaren hebben we met z’n allen veel en ook constructief gesproken over de transities in het sociaal domein. Met elkaar deelden we de zorg over de financiën. Zouden we wel genoeg geld hiervoor hebben etc. Dat lijkt nu het geval te zijn. Net als in heel veel andere gemeentes overigens. Vanuit het land zijn hier veel reacties op gekomen. En het roept ook bij ons vragen op.

De eerste vraag is natuurlijk of iedereen de zorg heeft ontvangen (of het budget daarvoor) die ook nodig was? Of zijn er minder mensen geholpen?

De tweede vraag heeft te maken met de tevredenheid van de inwoners die zorg nodig hebben. Hoe tevreden zijn ze over de uitvoering door de gemeente Buren? U heeft klanttevredenheid tot speerpunt gemaakt in 2016. Meet u dit bij alle gebruikers of door middel van een steekproef? En wanneer ontvangen wij de resultaten hiervan?

Wij vragen ons ook af of dit niet volledig opmaken van het beschikbare budget incidenteel of structureel zal zijn. Wij begrijpen dat dit een hele moeilijke vraag is op dit moment. Maar het is wel een hele belangrijke. Want gaan wij in 2016 weer geld overhouden? Of hebben we een tekort? Kunt u al een doorkijkje geven, bijvoorbeeld in de vergelijking van de eerste kwartalen van 2015 en 2016?

Wat voor Gemeentebelangen een belangrijk uitgangspunt is, is dat geld dat voor de zorg bestemt is ook voor de zorg gebruikt moet worden. Wij vinden dan ook dat het budget in een bestemmingsreserve gestopt moet worden en niet in de algemene reserve. Zo houden we het geld beschikbaar voor de zorg. Later willen we dan een discussie in de raad voeren over de bestemming van dit geld. En daarvoor willen we alvast een voorzetje geven.

Gemeentebelangen heeft in haar verkiezingsprogramma aangegeven dat wij het belangrijk vinden om te investeren in preventie. In onze ogen is dat de enige manier om op lange termijn minder geld aan zorg kwijt te zijn. Namelijk door te proberen dat mensen minder zorg nodig hebben. We waren niet de enige. Bijna elke partij heeft zoiets wel aangegeven.

Het is erg moeilijk om te investeren in preventie en met name op voorhand. We hadden vorig jaar natuurlijk geen idee hoeveel geld we daadwerkelijk kwijt zouden zijn aan zorg en we wisten niet of de budgetten toereikend zouden zijn. Nu we geld over lijken te houden lijkt ons het een heel goed plan een gedeelte hiervan te investeren in preventie, beweging en de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Graag horen wij van andere partijen en van de wethouder hoe ze hier over denken.

Een ander punt dat Gemeentebelangen belangrijk vindt is dat de gemeentes met ingang van 2016 Vennootschapsbelasting plichtig zijn. We hebben hier al wel wat informatie over ontvangen maar er bestaat bij ons nog altijd wel wat onduidelijkheid. Wat zullen de gevolgen hiervan voor Buren zijn? Kan de wethouder al wat meer aangeven? En is de eindbalans 2015 in de jaarstukken ook de beginbalans 2016 voor de Vennootschapsbelasting?

Tot slot de WOB verzoeken. In antwoord op vragen van onze fractie geeft u aan dat er in 2015 zo ongeveer 1,5 formatieplaats gebruikt is voor de afhandeling hiervan. Dit is natuurlijk enorm. Als we naar de cijfers van de afgelopen jaren kijken zien we een hele sterke groei. En dit baart natuurlijk wel zorgen. Het is leuk als het binnen de bestaande formatie opgevangen kan worden maar dat betekent ook dat medewerkers andere dingen moeten laten liggen. Hoe denkt het college hierover? Is er een verdere groei te verwachten? Hoe denkt het college richting de toekomst hiermee om te gaan? Hoe ziet dit probleem er uit in andere gemeentes? Is daar ook zo’n sterke groei? En zouden we niet eens met elkaar moeten spreken over wat dit allemaal betekent voor Buren?

In de raadsvergadering van juni zal de jaarrekening vastgesteld worden. Gemeentebelangen zal dan met voorstellen komen om te investeren in preventie, bewegen en sociaal-economische gezondheidsverschillen. Wij zouden het fijn vinden uw mening hierover te horen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 mei 2016

Persbericht Gemeentebelangen Buren

Kernbijeenkomsten in Lienden, Buren en Maurik

Op donderdag 26 mei organiseert Gemeentebelangen Buren 3 kernbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten praten leden van onze fractie, partijleden en inwoners met elkaar over alles wat er speelt in de betreffende kern. De inhoud van zo'n kernbezoek is telkens anders. De ene keer gaan we op bezoek bij een bedrijf of vereniging, de andere keer praten we met elkaar over een actueel politiek thema of iets dat speelt binnen dorp of stad.

De kernbijeenkomsten staan onder leiding van een van onze raadsleden. Het is voor u een ideale kans om eens kennis met ons te maken, iets wat u belangrijk vindt aan ons mee te geven of met dorpsgenoten in gesprek te gaan. Het mooie is dat u zelf mee de agenda van de avond bepaalt.

Donderdagavond dus op drie verschillende locaties:

- Cafetaria Calimero, Ommerenveldseweg 9 te Ommeren (speciaal voor inwoners van Ommeren, Lienden, Ingen en Lingemeer). Op de agenda onder andere bestemmingsplan de Kroonheuvel en ontwikkelingen entreegebied Lingemeer.

- Gemeentehuis te Maurik, de Wetering 1 (speciaal voor inwoners van Maurik, Eck en Wiel, Rijswijk en Ravenswaaij). Op de agenda onder andere lopende zaken in Eck en Wiel

Beide bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur.

- Huis van Buren, Kasteellaan 1 te Buren (speciaal voor inwoners van Buren, Erichem, Asch, Beusichem, Zoelmond, Zoelen en Kerk-Avezaath). Op de agenda onder andere de Onderdreef in Buren en het accommodatiebeleid.

Deze bijeenkomst begint om 20:00 uur

U bent van harte welkom en we hopen dat u komt! U kunt gewoon langskomen of even een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Via onze nieuwsbrief en social media houden we u op de hoogte van nieuwe aankomende kernbijeenkomsten.

Einde persbericht

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 mei 2016

Bericht op www.buren.nl

Van Wamel per 1 juni 2016 van start

Op 18 april 2016 presenteerde de gemeente Buren Ilona van Wamel als nieuwe gemeentesecretaris. Destijds kon nog niet met zekerheid worden gezegd per wanneer zij van start zou gaan. Inmiddels is er overeenstemming met Regio Rivierenland, Van Wamels huidige werkgever. Op woensdag 1 juni begint zij als gemeentesecretaris in Buren.

Van Wamel werkte sinds oktober 2001 bij Regio Rivierenland. Daar was ze hoofd van de beleidsafdeling Programma's en Strategie en later directeur van de Bestuursdienst. Vanaf 2010 was zij secretaris van Regio Rivierenland. Ilona is 54 jaar oud, getrouwd, heeft 2 dochters en woont in Tiel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 mei 2016

Sander van Alfen benoemd tot lid voorbespreking

S. van Alfen GB

Voorafgaand aan de voorbespreking van 11 mei is Sander van Alfen benoemd tot lid van de voorbespreking namens Gemeentebelangen Buren.

De leden van de voorbespreking ondersteunen de raadsfractie en kunnen deelnemen aan technische vergaderingen.

Wij wensen Sander veel succes!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 april 2016

Lintjesregen 2016

Dit jaar ontvingen vier inwoners van de gemeente Buren een Koninklijke Onderscheiding tijdens de Lintjesregen. Zij hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Burgemeester J.A. de Boer reikte dinsdag 26 april zelf drie koninklijke onderscheidingen uit in de raadzaal van het gemeentehuis in Maurik.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

  • de heer J.G. (Gijsbert) van Leeuwen, uit Buren
  • de heer H.H. (Bert) van den Bosch, uit Beusichem
  • mevrouw R.C. (Ina) van den Bosch-van Eck, uit Beusichem
  • mevrouw C.A. (Corrie) Hakkert, uit Buurmalsen.

De uitreiking van de onderscheiding aan mevrouw Hakkert vond plaats in de gemeente Geldermalsen, omdat het merendeel van de activiteiten in deze gemeente plaatsvond.

De fractie en het bestuur van Gemeentebelangen Buren feliciteert de heer van Leeuwen, de heer en mevrouw van den Bosch en mevrouw Hakkert van harte met deze prachtige onderscheidingen!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 april 2016

Kernbezoeken Gemeentebelangen Buren

Op donderdag 28 april organiseren wij 2 kernbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten praten leden van onze fractie, partijleden en inwoners met elkaar over alles wat er speelt in de betreffende kern. De inhoud van zo'n kernbezoek is telkens anders. De ene keer gaan we op bezoek bij een bedrijf of vereniging, de andere keer praten we met elkaar over een actueel politiek thema of iets dat speelt binnen dorp of stad.

De kernbijeenkomsten staan onder leiding van een van onze raadsleden. Het is voor u een ideale kans om eens kennis met ons te maken, iets wat u belangrijk vindt aan ons mee te geven of met dorpsgenoten in gesprek te gaan. Het mooie is dat u zelf mee de agenda van de avond bepaalt.

Donderdagavond dus op twee verschillende locaties:

- Het Huis van Lienden, Blommeland 14 te Lienden (speciaal voor inwoners van Ommeren, Lienden, Ingen en Lingemeer)

- Gemeentehuis te Maurik, de Wetering 1 (speciaal voor inwoners van Maurik, Eck en Wiel, Rijswijk en Ravenswaaij)

Beide bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur. U bent van harte welkom en we hopen dat u komt! U kunt gewoon langskomen of even een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Via onze nieuwsbrief en social media houden we u op de hoogte van nieuwe aankomende kernbijeenkomsten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 april 2016

Burens erezilver voor Sander van Alfen

Burgemeester J.A. de Boer reikte vrijdag 22 april 2016, het Burens Erezilver uit aan oud-wethouder S. (Sander) van Alfen.

Sander van Alfen was sinds maart 2010 wethouder namens Gemeentebelangen. Hij beheerde onder andere de portefeuilles Jeugdbeleid, Leefbaarheid, Sport,Natuur en Milieu, Vergunningen en Handhaving en Beheer Openbare Ruimte. Wethouders die tenminste 4 jaar onafgebroken wethouder zijn geweest ontvangen het Burens Erezilver.

De uitreiking vond plaats tijdens de afscheidsreceptie van Sander van Alfen en eveneens oud-wethouder Anne-Marie Vreman, die nog maar kort wethouder was.
Wat is het Burens Erezilver?

Het Burens Erezilver is een gemeentelijk onderscheidingsteken, waarmee de gemeente eer bewijst aan inwoners en niet-inwoners die zich alleen of in groepsverband langdurig hebben ingezet voor (een deel van) de Burense samenleving.

Natuurlijk feliciteren wij Sander van harte met deze mooie onderscheiding.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 april 2016

Uitnodiging afscheidsreceptie Sander van Alfen

 image

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 april 2016

Kernbijeenkomst Buren

Op donderdag 21 april organiseren wij weer een kernbijeenkomst. Deze keer in het huis van Buren, Kasteellaan 1 te Buren.

Bij deze bijeenkomsten praten leden van onze fractie, partijleden en inwoners met elkaar over alles wat er speelt in de betreffende kern. De inhoud van zo'n kernbezoek is telkens anders. De ene keer gaan we op bezoek bij een bedrijf of vereniging, de andere keer praten we met elkaar over een actueel politiek thema of iets dat speelt binnen dorp of stad.

De kernbijeenkomsten staan onder leiding van een van onze raadsleden. Deze avond staat onder leiding van Hans Lammers. Het is voor u een ideale kans om eens kennis met ons te maken, iets wat u belangrijk vindt aan ons mee te geven of met dorpsgenoten in gesprek te gaan. Het mooie is dat u zelf mee de agenda van de avond bepaalt.

De avond is speciaal voor inwoners van Buren, Zoelen, Erichem, Asch, Kerk-Avezaath, Zoelmond en Beusichem. Natuurlijk zijn inwoners uit andere kernen ook van harte welkom maar voor hen wordt er 28 april een bijeenkomst georganiseerd.

De bijeenkomst begint om 20:00 uur. We hopen dat u langskomt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 april 2016

Schriftelijke vragen 'Glasfalt' in Beusichem

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1) Is de inhoud van dit artikel juist?
2) Hoeveel incidenten hebben er sinds het asfalteren van de betreffende wegen met asfalt met stukjes glas plaatsgevonden? Hoeveel heeft de gemeente Buren de afhandeling hiervan gekost?
3) Zijn er behalve de Sportveldstraat en de Smalriemseweg nog andere wegen in de gemeente Buren geasfalteerd met dit asfalt?
4) In het artikel wordt gemeld door de gemeentewoordvoerder dat er niet opnieuw geasfalteerd gaat worden maar dat de betreffende wegen vaker geveegd gaan worden. Kunt u ons aangeven waarom deze keuze is gemaakt? Mogen wij aannemen dat de veiligheid van de fietsers hiermee gegarandeerd wordt?
5) Wanneer gaat u evalueren of het enkel vaker vegen van de wegen voldoende effect heeft?

Toelichting:

Wij verwijzen naar het onderstaande artikel in de Gelderlander van 12 april 2016:

http://www.gelderlander.nl/regio/rivierenland/buren/fietsers-rijden-banden-lek-op-glasfalt-in-beusichem-1.5913213

Naam en ondertekening:

Arend Arends
Fractie Gemeentebelangen Buren

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 april 2016

Schriftelijke vragen Entreegebied Lingemeer

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1) Is het onderzoek naar de wettelijke mogelijkheden om de berg grond te (laten) verwijderen inmiddels afgerond? Zo ja, kunt u hier ons de uitkomsten hiervan doen toekomen?
2) Is het college het met ons eens dat de berg grond op deze locatie ongewenst en onveilig is?

Toelichting:

Vorig jaar heeft Gemeentebelangen Buren een enquête gehouden op het Lingemeer In deze enquête is aan de inwoners gevraagd hoe zij denken over het entreegebied en wat voor mogelijkheden zij zien om dit gebied, dat ons al jaren een doorn in het oog is, te verfraaien. De uitkomsten van deze enquête hebben wij naar hat college gestuurd met het verzoek hierop te antwoorden. Deze antwoorden hebben wij per brief de dato 9 februari ontvangen. Hiervoor onze dank.

Wij zien inmiddels al een aantal verbeteringen voor wat betreft het entreegebied. De grootste doorn in het oog van de inwoners van het Lingemeer (zoals uit de enquête is gebleken) en onze fractie is de berg grond die er nog ligt. Deze is gezichtsbepalend en leidt tot onveilige situaties. In de brief wordt aangegeven dat er gekeken wordt naar wettelijke mogelijkheden om deze berg te (laten) verwijderen.

Naam en ondertekening:

Arend Arends
Fractie Gemeentebelangen Buren

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 april 2016

Referendum 6 april

Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel. Waarover gaat het referendum precies? Wat houdt een associatieovereenkomst in? Wat is erin afgesproken? En wanneer treedt die in werking?

U leest het allemaal hier

Uiteraard gaat Gemeentebelangen Buren u hierin geen stemadvies geven. Wij roepen u wel op om uw stem te laten horen. In onze ogen zullen er de komende jaren meer referenda komen en wat ons betreft ook op lokaal niveau. Meer richting directe democratie dus en meer inspraak in beslissingen die de gemeenteraad moet nemen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 maart 2016

Kernbezoeken Gemeentebelangen Buren

Morgen, 31 maart, organiseren wij 3 kernbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten praten leden van onze fractie, partijleden en inwoners met elkaar over alles wat er speelt in de betreffende kern. De inhoud van zo'n kernbezoek is telkens anders. De ene keer gaan we op bezoek bij een bedrijf of vereniging, de andere keer praten we met elkaar over een actueel politiek thema of iets dat speelt binnen dorp of stad.

De kernbijeenkomsten staan onder leiding van een van onze raadsleden. Het is voor u een ideale kans om eens kennis met ons te maken, iets wat u belangrijk vindt aan ons mee te geven of met dorpsgenoten in gesprek te gaan. Het mooie is dat u zelf mee de agenda van de avond bepaalt.

Morgenavond dus op drie verschillende locaties:

- Cafetaria Calimero te Ommeren, Ommerenveldseweg 9 (speciaal voor inwoners van Ommeren, Lienden, Ingen en Lingemeer)

- Gemeentehuis te Maurik, de Wetering 1 (speciaal voor inwoners van Maurik, Eck en Wiel, Rijswijk en Ravenswaaij)

- Huis van Buren (zorgcentrum Oranjehof), Kasteellaan 1 te Buren (speciaal voor inwoners van Buren, Zoelen, Erichem, Asch, Kerk-Avezaath, Zoelmond en Beusichem)

Alledrie de bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur. U bent van harte welkom en we hopen dat u komt! U kunt gewoon langskomen of even een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Via onze nieuwsbrief en social media houden we u op de hoogte van nieuwe aankomende kernbijeenkomsten.

Tot morgen!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 maart 2016

Fractievergadering Gemeentebelangen Buren

Op dinsdag 29 maart vergaderen we vanaf 19:30 uur in het gemeentehuis te Maurik.

Onze fractievergaderingen zijn altijd openbaar en u bent dan ook van harte welkom onze vergadering bij te wonen. Op de agenda staat het nieuw gesloten coalitieakkoord en de voorbereiding op aankomende raadsvergaderingen. Naast de reguliere agenda is er voldoende tijd voor al uw vragen, opmerkingen etc.

U kunt u aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met onze fractievoorzitter Jerri van Zetten, 06-12854660. U kunt natuurlijk ook gewoon langskomen.

We hopen u te mogen begroeten!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 maart 2016

Nieuwsbrief Gemeentebelangen Buren

Een aantal keren per maand brengen wij een nieuwsbrief uit. Via deze digitale nieuwsbrief houden we geinteresseerden op de hoogte van alles dat speelt binnen de gemeente en binnen onze partij. We houden u op de hoogte van standpunten en ontwikkelingen en u treft de agenda voor de komende periode hierin aan.

Vandaag kwam er opnieuw een nieuwsbrief uit. U kunt hem vinden onder onderstaande link:

Nieuwsbrief Gemeentebelangen Buren, maart 2016 (2)

Heeft u berichten of nieuws dat interessant is voor onze nieuwsbrief? Of heeft u vragen naar aanleiding van de inhoud hiervan? Laat het ons vooral weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 maart 2016

Eerste reactie op nieuwe coalitieakkoord

Gisteren werden wij ingelicht over het nieuwe coalitieakkoord in de gemeente Buren. Wij hebben hierover gesproken en komen tot onderstaande eerste reactie.

Fractievoorzitter Jerri van Zetten:” Wij hebben het nieuwe coalitieakkoord ontvangen en het goed gelezen. Het is een lang stuk waarvan veel politieke compromissen staan. Er staan best een aantal goede punten in, punten waar Gemeentebelangen Buren achter kan staan. Maar toch ook heel wat mindere. Ook mist er in onze ogen van alles. Bovendien hebben wij het gevoel dat heel veel zaken niet worden uitgesproken in het document.

De uitnodiging aan inwoners om mee te denken, mee te praten en mee te doen is natuurlijk leuk. Het staat letterlijk in ons verkiezingsprogramma en is voor ons dan ook een vanzelfsprekendheid. Helaas lijkt het nu al een papieren letter. Zomaar wat voorbeelden waarmee de partijen zelf naar buiten zijn gekomen:

Zo lazen wij bijvoorbeeld dat het gemeentehuis in Maurik meer gebruikt zou moeten worden door verenigingen. Maar is er aan de verenigingen gevraagd wat zij hiervan vinden? En betekent dit niet indirect de sluiting van dorpshuis het Klokhuis? Wat vinden de inwoners daarvan?

Wij vinden het verstandig om geen AZC in onze gemeente te vestigen. In het document wordt nu gesteld dat er meer sociale huurwoningen voor statushouders gebouwd zouden moeten worden. Is aan de inwoners van onze gemeente gevraagd wat ze hiervan vinden? Willen zij dit wel? Want wie moeten deze sociale huurwoningen betalen? En mogen wij deze woningen überhaupt wel bouwen?

Over deze en een heleboel andere punten zullen wij de partijen die met dit akkoord zijn gekomen op 7 april bevragen. Natuurlijk zullen we ze ook vragen over er nog ruimte is voor punten die wij heel belangrijk vinden en in het vorige coalitieakkoord wel stonden. Zo missen wij bijvoorbeeld de afschaffing van de hondenbelasting en het invoeren van een zaakvolgsysteem. Vooral dit laatste kan de gemeente bijzonder veel geld besparen. Het lijkt ons dan ook dat dit per ongeluk vergeten is.

We zijn geschrokken van de doorkijk die partijen geven verder dan twee jaar. De partijen lijken te suggereren dat de aankomende verkiezingen, en dus de stem van de inwoners, er niet toe doen.

Ook zijn wij bijzonder geschrokken van het financiële overzicht dat is bijgevoegd. Dit geeft een negatief saldo. Maar het is ook vooral niet volledig. Punten die zijn opgenomen in het document en eerdere besluiten zijn hierin niet meegenomen. Het stuk geeft dan ook een veel te positief financieel beeld. En dat terwijl er over mogelijke bezuinigingen niet wordt gesproken. Natuurlijk zijn wij heel benieuwd hoe de partijen hierover denken.

Tot slot verbaast de voordracht van de wethouders ons. De samenstelling van het nieuwe college roept bij ons vele vragen op. We zullen hierover de partijen zeker ter verantwoording roepen.

Wij kijken uit naar het debat op 7 april.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 maart 2016

Schriftelijke vragen over controles op de Drank- en Horecawet

 

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp:

Overtreding Drank- en Horecawet

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

1) Kent het college het artikel op de website www.gelderlander.nl met de titel “Marion krijgt boete van 680 euro voor glühwein op kerstfeest”

2) Geeft dit artikel een juiste weergave van de feiten? Zo nee, kunt u aangeven op welke aspecten niet?

3) Is hier sprake van een incident? Graag ontvangen wij een overzicht met daarin het opgelegde aantal boetes voor overtredingen van de Drank- en Horecawet in 2015 en 2016. Eveneens ontvangen wij graag een overzicht van kosten en baten van de controles op de Drank- en Horecawet.

4) Bent u het met ons eens dat hier sprake is van een extreem hoge boete? Vindt u de hoogte van de boete in overeenstemming met het karakter en de ernst van de overtreding? Was een waarschuwing in dit geval niet mogelijk geweest?

5)  Bent u het met ons eens dat door het opleggen van dusdanige boetes de bereidwilligheid om evenementen in onze gemeente te organiseren wordt verminderd? En bent u het met ons eens dat dit de leefbaarheid en saamhorigheid in de kernen aantast? Wat denkt het college hieraan te doen?

6) Wanneer wordt het toezicht- en handhavingsbeleid op de Drank- en Horecawet geëvalueerd?

Toelichting:

Op de website www.gelderlander.nl staat het artikel Marion krijgt boete van 680 euro voor glühwein op kerstfeest. Gemeentebelangen Buren is geschrokken van de inhoud van het artikel en heeft er veel vragen over gekregen.

Naam en ondertekening:

Namens de fractie van Gemeentebelangen Buren, Jerri van Zetten

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 maart 2016

Jerri van Zetten nieuwe fractievoorzitter Gemeentebelangen Buren

 

944159 188518177970593 603678487 n

 

Tijdens de raadsvergadering van 1 maart 2016 heeft Jan van Rijswijk zijn afscheid als fractievoorzitter van Gemeentebelangen Buren aangekondigd. Jerri van Zetten zal hem per direct opvolgen.

Jan van Rijswijk is 6 jaar lang fractievoorzitter geweest. In de gemeenteraadsvergadering van 1 maart gaf hij aan dit met veel plezier te hebben gedaan. Tevens noemde hij enkele hoogte- en dieptepunten tijdens deze periode. Ook lichtte hij de keuze van de fractie voor Jerri van Zetten als opvolger toe. Jan van Rijswijk: ’’Het is tijd om het stokje over te dragen aan de jongere generatie’’.

Nieuwe fractievoorzitter Jerri van Zetten:’’ We zijn Jan heel dankbaar voor alles wat hij voor onze partij heeft gedaan. Onder zijn fractievoorzitterschap zijn we van 2 zetels naar 4 zetels gegroeid. Jan is een stabiele factor in onze fractie die zich steeds keihard heeft ingezet voor de inwoners. En ik weet zeker dat hij dat zal blijven doen.

Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging en ben dankbaar voor het vertrouwen van de fractie. Ik zal mijn uiterste best doen deze fractie goed voor te zitten. Er komen heel wat uitdagingen aan en de inwoners mogen van ons verwachten dat wij er voor hen zijn”

Jan van Rijswijk blijft wel lid van de gemeenteraad van Buren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 maart 2016

Twee koninklijke onderscheidingen in Erichem

Burgemeester J.A. de Boer reikte op zaterdag 5 maart 2016, om 21.00 uur, twee Koninklijke Onderscheidingen uit. De heer G.J. (Gerrit) van Alphen en zijn schoonzus, mevrouw G. (Dina) van Alphen-van Dijk hebben zich de afgelopen decennia bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Zij zijn beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Uitreiking

De uitreiking vond plaats in het Dorpshuis in Erichem, tijdens het Open Huis ter gelegenheid van het recent verbouwde dorpshuis. Op deze avond namen Gerrit en Dina afscheid als bestuurslid van de Stichting Dorpshuis Erichem.
Verdiensten

De heer G.J. (Gerrit) van Alphen (80 jaar) uit Erichem

1974 – heden: Bestuurslid van Dorpshuis Erichem. Als timmerman was hij meer dan 40 jaar lang, naast bestuurslid, ook de klusjesman van het dorpshuis.

1975 – 2002: Bestuurslid Carnavalsvereniging De Notenknokers Erichem. De heer Van Alphen, heeft als lid van de raad van 8 (ipv 11) heel wat in elkaar getimmerd, voor de jaarlijkse bijzondere entree van Prins Carnaval, voor de wagens, en voor het Kindercarnaval.

1975 – 2003: Vrijwilliger bij Stichting Trekkertrek Erichem (voorheen Schapenmarkt Erichem en later 12 uur feest Erichem). De heer Van Alphen was met name als organisator betrokken bij dit evenement.

en

Mevrouw G.(Dina) van Alphen-van Dijk (80 jaar) uit Erichem

1970-1996: Bestuurslid en lid reiscommissie (tot 2000) van de Oranjevereniging Erichem en Oranje.

1977-2002: Vrijwilliger bij de Stichting Trekkertrek Erichem (voorheen Schapenmarkt en later 12 uur feest Erichem). Mevrouw Van Alphen was met name zeer actief voor de eetcommissie van dit evenement

1992 -augustus 2015: Bestuurslid van Stichting Dorpshuis Erichem. Daarvoor werkte mevrouw Van Alphen 10 jaar in de bediening. Mevrouw was belast het reserveringen van de activiteiten.

Graag feliciteren bestuur en fractie van Gemeentebelangen Buren de heer van Alphen en mevrouw van Alphen - van Dijk van harte met deze schitterende en wel verdiende onderscheidingen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 februari 2016

Accommodatiebeleid niet op 1 maart in de gemeenteraad

Op verzoek van een aantal partijen wordt in de raadsvergadering van 1 maart het accommodatiebeleid niet besproken. Gezien de huidige politieke situatie en de vele vragen die er nog zijn bij dit onderwerp is dit aan de ene kant wel te begrijpen. Aan de andere kant betreuren wij het ook.

Hans Lammers: "Het voorstel voor het accommodatiebeleid is als gevolg van de vorming van een nieuwe coalitie controversieel verklaard en van de agenda verwijderd. Gemeentebelangen betreurt dit besluit omdat verenigingen hierdoor nog langer in onzekerheid blijven. Dit terwijl we juist beogen dit proces te versnellen. Gemeentebelangen wil samenwerking tussen verenigingen juist bevorderen en niet dat verenigingen in een onderlinge competitie verzeild raken. We zullen de komende tijd initiatief nemen om samen met de verenigingen hun behoeften in kaart te brengen."

Uw opmerkingen en inbreng kunnen we zeker gebruiken. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen over het accommodatiebeleid? Neem dan contcat met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 februari 2016

Maatschappelijke functies en accommodaties

Dinsdag 16 februari 2016 heeft de gemeenteraad voorbespreking over een nieuw maatschappelijk accommodatiebeleid. Dat gaat over schoolgebouwen, dorpshuizen, gymzalen, sportcomplexen, enzovoorts. De gebruiksmogelijkheden, de hoeveelheid en de kwaliteit van al deze voorzieningen moeten geschikt gemaakt worden voor de toekomst. De gemeenteraad wil met een kritische blik naar de huidige situatie kijken. De centrale vraag is, hoe krachtig de maatschappelijke functie van onze accommodaties is. Daarvoor heeft het college van burgemeester en wethouders een beoordelingsmodel laten ontwikkelen, de zogenaamde functiecirkel. Dat model wordt volgens planning op 1 maart in de gemeenteraad behandeld.

De voorbespreking vindt plaats in het gemeentehuis in de Burenzaal (geplande tijd 20.15-20.45 uur)

Tijdens de voorbespreking kunt u inspreken. Neemt u daarvoor contact op met de griffier, G. van Droffelaar, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 - 11 480 209 of tel. 14 0344.

Namens Gemeentebelangen Buren is Hans Lammers woordvoerder. Wij horen graag uw mening over de functiecirkel maar ook over hoe u vindt dat het accommodatiebeleid ingericht moet worden. In beginsel vinden wij dat zo goed mogelijk naar de inwoners geluisterd moet worden en dat er zoveel mogelijk voorzieningen behouden moeten blijven! Wilt u meepraten met ons of iets meegeven aan Hans? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 februari 2016

Coalitieonderhandelingen: Start formatie

Jan Willem Schipper- fractievoorzitter van de VVD - heeft het eindverslag van informateur Frank Hordijk afgelopen zaterdag in ontvangst genomen. Hij neemt het advies van de informateur over om te pogen een coalitie en college te vormen uit VVD, PCG en PvdA. De rol van formateur zal gezamenlijk worden ingevuld door de fractievoorzitters van genoemde partijen, te weten Jan-Willem Schipper, Kees van de Bijl en Maaike Baggerman.

Jerri van Zetten: 'Wij zijn als partij natuurlijk verschrikkelijk teleurgesteld. We zagen dit niet direct aankomen en zagen in de voormalige coalitie een goede samenwerking. Blijkbaar dachten andere partijen daar anders over. We zijn dan ook erg benieuwd naar de ware beweegredenen. Wij vinden het kwalijk dat er niet gekeken wordt naar de wens van de inwoners. Gemeentebelangen is immers bij de vorige verkiezingen als enige partij in zetelaantal gestegen. Dit lokale geluid wordt nu gepasseerd en dat is zorgelijk voor onze inwoners en het draagvlak van de lokale politiek.

Wij zullen de ontwikkelingen kritisch blijven volgen. Verder zal Gemeentebelangen doorgaan met waar ze mee bezig is. We zullen ons in blijven zetten voor de belangen van onze inwoners en we blijven vechten voor onze standpunten. Niet alleen in de raadszaal maar ook, en vooral, op straat. Werken aan de zaken die inwoners daadwerkelijk belangrijk vinden. Samen met onze leden zullen we de komende tijd onze agenda voor de komende twee jaar opstellen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 februari 2016

Persbericht Gemeenteraad Buren

Gemeente Buren: voortgang informateur college

De eerste gespreksronde, met vertegenwoordigers van alle zeven fracties in de gemeenteraad, is inmiddels afgerond. Informateur Frank Hordijk heeft tussentijds ook enkele ambtelijke gesprekken gevoerd en daarnaast burgemeester Jan de Boer bijgepraat. Hij verwacht zijn eindverslag binnen twee weken op te leveren, waarna een formateur kan starten met de feitelijke onderhandelingen, gericht op het spoedig vormen van een college voor de resterende duur van de lopende raadsperiode.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 februari 2016

Overlijden Frans van Ledden

Frans van Ledden DSCN9000n

 

Afgelopen zaterdag, 30 januari, is ons zeer gewaardeerd lid en een van de oprichters van Gemeentebelangen, Frans van Ledden, overleden. Frans is 79 jaar geworden.

Frans is een van de oprichters van Gemeentebelangen '90 in de voormalige gemeente Lienden. Daarnaast staat hij aan de wieg van Gemeentebelangen Buren in de huidige vorm. Hij is vanaf 1990 16 jaar gemeenteraadslid geweest in eerst de gemeente Lienden en later de heringedeelde gemeente Buren. In deze periode is hij ook geruime tijd fractievoorzitter geweest. Na zijn afscheid van de gemeenteraad is hij altijd betrokken gebleven bij onze partij en was altijd bereid tot het geven van advies.

Frans was een echte lokale politicus. Zeer betrokken bij de inwoners van zijn gemeente. Met een enorme zorgvuldigheid bereidde hij raadsvergaderingen voor en liet zich daarbij breed informeren. Maar vooral zullen wij hem herinneren voor zijn inzet voor de inwoners. Frans stond midden tussen de mensen en wist in te brengen wat de inwoners belangrijk vonden. Hij had een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel en kon niet tegen onrecht. Een afspraak was een afspraak.

Voor onder andere zijn harde werken in de politiek is Frans onderscheiden met het Burens erezilver en met een koninklijke onderscheiding.

Wij zijn dankbaar voor alles wat Frans voor ons heeft betekend. Wij wensen Dien, zijn (klein)kinderen en verdere familie en vrienden heel veel sterkte de komende periode.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 januari 2016

Persbericht gemeenteraad Buren

Start collegeonderhandelingen gemeente Buren

Jan-Willem Schipper, fractievoorzitter van de VVD, geeft gevolg aan de oproep van de burgemeester om de onderhandelingen te starten voor de vorming van een nieuw college. Procesafspraken voor de collegeonderhandelingen zijn inmiddels gemaakt met de fracties. De eerste verkennende gesprekken vinden plaats op zaterdag 23 januari en 30 januari.


Als onafhankelijk informateur is Frank Hordijk betrokken bij het informatieproces. Jan-Willem Schipper gaf tijdens de raadsvergadering van 19 januari ook aan dat openheid en transparantie belangrijke punten zijn tijdens het proces.


Tijdens de gespreksronden kunnen partijen onder andere aangeven welke punten zij belangrijk vinden en welke niet onderhandelbaar zijn. De informateur brengt verslag uit aan de formateur over mogelijke coalities. De formateur probeert vervolgens met de partijen tot een onderhandelingsakkoord te komen en een nieuw college te vormen.


Tijdens een openbare raadsvergadering legt de formateur verantwoording af over het gevoerde proces. Aansluitend vindt een debat plaats over het coalitieakkoord en worden de nieuwe wethouders benoemd.

Frank Hordijk (1965) is werkzaam als onderzoeker-adviseur in de publieke sector. Hij is daarnaast actief als openbaar accountant (RA) en als docent op een middelbare school. Hordijk woont in Culemborg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 januari 2016

Persbericht gemeente Buren

Vario / Looye nemen contract Hooghendijck over

Gemeente Buren en Ballast Nedam werken samen aan de ontwikkeling van het woningbouwplan Hooghendijck in Beusichem. Ballast Nedam heeft vorig jaar de eerste fase gerealiseerd. Door de heroriëntatie van Ballast Nedam op haar bedrijfsactiviteiten besloten de gemeente en Ballast Nedam om de samenwerking voor dit project te beëindigen.

In de ontwikkelcombinatie Vario Ontwikkeling BV en Looye Projecten BV vonden gemeente en Ballast Nedam een lokale partij die de rol van ontwikkelaar en bouwer van Ballast Nedam kan overnemen. De ontwikkelcombinatie is bekend met de lokale woningmarkt en de woningbehoefte en kan daar goed op inspelen. De gemeente is er van overtuigd dat dit een impuls geeft aan de woningbouw in Beusichem.

De gemeente en Vario Ontwikkeling BV en Looye Projecten BV legden de nadere afspraken vast in een overeenkomst. Onderdeel van deze afspraken is dat Vario Ontwikkeling BV en Looye Projecten BV behalve het ontwikkelen en bouwen van de woningen, ook de nutsvoorzieningen voor de volgende fasen gaat aanleggen en de openbare ruimte gaat inrichten. De gemeentelijke rol spitst zich vanaf nu toe op het toetsen van de plannen voor Hooghendijck.

De gemeenteraad van Buren stemde gisteren in met deze nieuwe afspraken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 januari 2016

Wethouders stellen hun portefeuille ter beschikking

Tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag, 12 januari, hebben de wethouders van de gemeente Buren alle 4 hun portefeuille ter beschikking gesteld. Aanleiding hiervoor is een rapport dat een raadscommissie heeft opgesteld omtrent de feiten rondom de problematiek van de brede school in Maurik.

Fractievoorzitter Jan van Rijswijk: 'De feiten in het rapport zijn duidelijk. Er zijn verschillende dingen in dit dossier niet goed gegaan en dat over een lang tijdsbestek. Wij vinden het moedig maar tegelijkertijd ook verschrikkelijk jammer dat de wethouders deze keuze hebben gemaakt.

Hoe een en ander nu verder gaat lopen weet ik nog niet. De VVD is als grootste partij als eerste aan zet in nieuwe coalitiebesprekingen. Wij zullen als fractie ook onze mening en ons standpunt hierin gaan bepalen en met andere partijen in gesprek gaan als we daartoe worden uitgenodigd'.

Zodra er meer te melden is kunt u dat uiteraard hier lezen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren